Leon Ratajc

Vodja tekmovanja

leon.ratajc@gmail.com

068 181 212

Frenk Dragar

Tehnični vodja

Spletna stran

dragarfrenk@gmail.com

Lucija Verdev

Vodja prijav

lucija.verdev00@gmail.com

Zala Katarina Kenda

Vodja osebja

kenda.zala@gmail.com

Leon Rojk Štupar

Vodja delavnic

rojk.stupar@gmail.com

Tea Dular

Vodja orientacije in KT- jev

tea.dular@gmail.com

Tim Ratajc

Vodja sponzorstev in donacij

tim.ratajc@rdgo.org

Maja Pilko

Promocija in odnosi z javnostjo

maja.pilko@gmail.com

Nejc Skarlovnik

Stric iz ozadja

skarlovnik.nejc@gmail.com